Strona główna Kontakt Dodaj do ulubionych  
 Menu
 Polecamy
 Aktualności
7marca 2008 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenie. W spotkaniu tym uczestniczyło 18 osób. Spotkanie to miało na celu przedstawienie pojętych przez stowarzyszenie działań w roku minionym, sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa, a takżę przygotowanie plany działania na rok bieżący.
Przeczytaj protokół z walnego zebrania.

W imieniu Stowarzyszenia Nasz Prezes mgr Janusz Ziobro wystosował dwa pisma do Prokuartury Rejonowej w Strzyżowie, na ręce prokurator mgr Doroty Roman oraz do Sądu Rejonowego w Strzyżowie na ręce mgr Leszka Zamroskiego, w któych poinformował o działaności Naszego Stowarzyszenie, przedstwił nasz program i cele i poprosił o współpracę w/w instytucję. Obydwa pisma znajdują się poniżej w postaci elektronicznej.
Pismo do Prokuratury Rejonowej
Pismo do Sądu Rejonowego

Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym / 28 kwietnia 2008 r . / korzystając z zaproszenia Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Frysztak Jana Ziarnik uczestniczyłem w Sesji w trakcie której dokonano oceny „Stanu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ‘’. >>wiecej<<

Szanowni Państwo miałem przyjemność w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski otworzyć konferencję Programową pod nazwą Razem Bezpieczniej – „Wszystko dla dzieci”. Dzięki partnerskiemu pomysłowi i współpracy podmiotów Dyrekcji Domu Kultury Sokół w Strzyżowie, Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski dzieci będą mieć z okazji swojego święta atrakcje uświetniające ten ich dzień a my dorośli ,rodzice ,dziadkowie opiekunowie pełniący jednocześnie różne funkcje publiczne zarówno w organach samorządu terytorialnego ,funkcje społeczne czując się odpowiedzialni za najmłodsze pokolenie ,za ich właściwe wychowanie i przygotowanie do dorosłego życia podejmujemy debatę na tematy bardzo istotne pozostające w obszarach problematyki bezpieczeństwa Publicznego.
>>Przeczytaj sprawozdanie w pełnej formie<<

Wystąpienie do podmiotów z prośbą o środki finansowe
Prośba o środki finansowe
© 2008 Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Strzyżowski
Realizacja - Zespół Łączności i Informatyki KPP Strzyżów